Tvůrčí toulka ovocným sadem

5. 6. 2022

Vydejte se s námi na uměleckou toulku divočinou… Ve starém sadu zbystříme své smysly a spřátelíme se s přírodními živly. Ponoříme se do tvůrčí činnosti a své zážitky zhmotníme do artefaktů, které do vašich domovů vnesou kus přírody.

Workshop vznikl za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy.

150  (konečná cena)

Prostředí starého sadu je plné mimořádně inspirativních vjemů – ať už vizuálních, haptických či zvukových, jenž probouzejí umělecké cítění v každém člověku, který jim to dovolí. Není nutné mít jakoukoliv výtvarnou průpravu, stačí jen naslouchat přírodě a popustit uzdu svojí fantazie. 
 

Tvůrčí dílna bude pojata jako procházka sadem o několika zastaveních, kde necháme všední starosti stranou a společně se naladíme na jeho “genius loci”.  Za použití zdejších přírodních materiálů si každý vytvoří své jedinečné dílo, které bude otiskem této zkušenosti a připomínkou místa, odkud vzešlo. Výsledkem může např. závěsný objekt, šperk, zvonkohra z nalezených dřívek či plstěná radůstka inspirovaná zdejším stádem ovcí… Potom už bude záležet jen na vás, zda si svůj artefakt odnesete domů, nebo jej třeba zavěsíte na vybraný strom pro potěšení dalších návštěvníků.

CO SPOLEČNĚ ZAŽIJEME
– pražskou divočinu v rozmanitých zákoutích Klíčovského sadu

– průzkum potůčku, tůněk, stromových torz; jabloňového, hrušňového a meruňkového sadu, dubového háje, pastvin a houští
– zklidnění a naladění se na letní atmosféru sadu
– hravý průzkum místa skrze živly
– cvičení rozvíjející smyslové vnímání
– přenos zážitků do originálního díla

CO SI ODNESETE 
– prožitek z jedinečného prostoru

– prohloubení smyslového vnímání
– obohacení výtvarné zkušenosti
– artefakt z místních materiálů

Toulku zakončíme malou společnou venkovní vernisáží.

PRAKTICKÉ INFO
Na toulku jsou zváni opravdu všichni bez rozdílu věku – nepředpokládá se žádná předchozí výtvarná zkušenost. Veškeré pomůcky a materiál budou zajištěny na místě. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Čeká nás opravdová divočina, proto se vybavte vhodným oblečením do vysoké trávy a pevnou obuví. Celým výtvarno-objevitelským procesem vás provedou dvě zkušené lektorky.


Workshop vznikl díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy

Místo a čas konání

CENA KURZU: 150 Kč (s finanční podporou MHMP)
KDY: 5. 6. 2022 v 14.00–16.30
KDE: sad na Klíčově (mapa)
DÉLKA KURZU: 2–3 hod
POČET ÚČASTNÍKŮ: 7–15

O lektorech

TEREZA JURSOVÁ
Na cestě po Švýcarsku a Francií jsem zatoužila pečovat o kus země, pěstovat, starat se i radovat z toho, co nabízí k jídlu, pozorování a učení se. Touha se stala skutečností na komunitním hospodářství KomPot, kde zahradničím. Fascinuje mě, že i na malém prostoru se příroda umí sama oživovat, uzdravovat a rychle přizpůsobovat novým podmínkám. Své výtvarné a pedagogické dovednosti a znalosti jsem propojila s přírodou a začala vzdělávat o pěstování, tradicích a řemeslech v PRO-BIO LIZE a AMPI.

 
LENKA KUBELOVÁ
Zajímají ji vztahy mezi přírodními a společenskými procesy, při studiu na AVU u Vladimíra Kokolii se naučila věřit v sílu obrazu. Věnuje se kvašení a kreslení, pedagogické zkušenosti sbírala při práci s různými věkovými skupinami. Ráda provází lidi na jejich vlastní cestě objevování světa a krásy.
 

Storno podmínky

  • Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici.
  • Při stornu 21 a více dnů před zahájením kurzu vám bude vráceno 100 % uhrazené částky (nebo je možné se individuálně dohodnout na výměně kurzu).
  • Při stornu 20 až 7 dnů před zahájením kurzu vám bude vráceno 50 % z celkové ceny kurzu.
  • Zrušíte-li účast na kurzu později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním nebo se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

Děkujeme za pochopení.
Tým Na ovoce