Odkud stromky pochází

Ing. Stanislav Boček, Ph.D. se narodil 30. září 1977 v malé vesnici Crhov na Českomoravské vrchovině. Každodenní kontakt s přírodou a polními pracemi formoval jeho směřování již od nejútlejšího dětství. Po gymnáziu v Boskovicích studoval na Zahradnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Díky své diplomové práci se začal hlouběji zajímat o pomologii a staré ovocné stromy a v rámci postgraduálního studia obhájil dizertační práci zaměřenou na šlechtění rezistentních odrůd jabloní.

Po půlročním angažmá ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích se vrací na akademickou půdu a působí jako odborný asistent na Mendelově univerzitě v Brně. Zakládá nové výukové předměty a intenzivně se věnuje tématu starých ovocných odrůd a jejich využití. Osvětu šíří nejen v rámci běžné školní výuky, ale i externí přednáškovou činností.

Bolestně vnímá rychlý úbytek poctivých stromů v krajině, a proto začíná staré odrůdy „zachraňovat“. Rodinnou zahradu zaplní štěpovanými jabloněmi a hrušněmi a v roce 2008 zakládá oficiální ovocnou školku specializovanou na staré odrůdy jabloní a hrušní. Stěhuje se do nedaleké vesnice Hluboké u Kunštátu, kde žije s manželkou Terezou a dcerami Berenikou a Aničkou.

Po desetiletém pedagogickém a vědeckovýzkumném působení na Mendelově univerzitě opouští v roce 2015 akademickou půdu a sklání se k půdě skutečné. Omezuje jiné zájmy a veřejné působení a místo slov nabízí společnosti ovocné stromky milovaných starých odrůd. Přesto občas přijme nabídku přednášet o ovocnářství a ekologicky šetrných postupech v zemědělství. Dobré vztahy s alma mater viridis udržuje mimo jiné jako vedoucí kurzu celoživotního vzdělávacího Ovocný strom v krajině.